سفارش تبلیغ
صبا

پرنده ای اندوهگین می خواند

آن قدر با من مهربان بودی

که بعد از تو ،

یک لحظه حس کردم

که صد سال است !

تنهایم …

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

زندگی ذره کاهیست ، که کوهش کردیم

زندگی نیست بجز نم نم باران بهار ،

زندگی نیست بجز دیدن یار ،

زندگی نیست بجز عشق ،

بجز حرف محبت به کسی ،

ورنه هر خار و خسی ،

زندگی کرده بسی ،

زندگی تجربه تلخ فراوان دارد ،

دو سه تا کوچه و پس کوچه و

اندازه ی یک عمر بیابان دارد

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

درست زمانی که سخت به تو محتاجم

بیا …

آن موقع زندگی هم باشی

بیا …

مرگ هم شده باشی

باز هم بیا …

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh 

نبودنت به جان من رفته ست

همچو نخی در سوزنی

هر چه می کنم

دوختی به رنگ تو دارد ..

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

چگونه میتوان گریخت

از پیوند سنگین پرده و تاریکی‌؟

چگونه میتوان

خاطرِ پنجره را

با یک زندگی‌ دوباره

آشتی‌ داد؟

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

هر شبی که تنیده ای بر من

از زمهریر زمستان

مرا هراس نیست

صبح دم

شبیه پروانه

از مطلع یک خواب پیله ای

ناگاه

تا آفتاب نگاه تو پرواز میکنم

اس ام اس عاشقانه

sms asheghaneh

تعبیر خواب دریا

تعبیر خواب دریا

تعبیرخواب دریا

تعبیرخواب دریا

دریا در خواب دیدن

دریا در خواب دیدن

تعبیر خواب دریای آرام

تعبیر خواب دریای آرام

تعبیر خواب دریا و ماهی

تعبیر خواب دریا و ماهی

تعبیر خواب دریا دیدن

تعبیر خواب دریا دیدن

تعبیر خواب دریای طوفانی و مواج

تعبیر خواب دریای طوفانی و مواج

تعبیر خواب دریاچه نمک

تعبیر خواب دریاچه نمک

تعبیر خواب دریا و ماهی گرفتن

تعبیر خواب دریا و ماهی گرفتن

تعبیر خواب دریا و ماهی گرفتن

تعبیر خواب دریا و ماهی گرفتن

در نی زار

 

گویی چیزی را به یاد آورده

که بهتر بود

فراموش کند .