سفارش تبلیغ
صبا

استفاده از اسلوب های خاص و با انواع

در لاهیجان بنای تاریخی به نام حمام گلشن وجود دارد. بهتر است بدانید که حمام گلشن لاهیجان که در محله میدان در مقابل مسجد جامع و بقعه چهارپادشاهان قرارگرفته است در سال 1239 هجری قمری دوران فتحعلی شاه قاجار و حاج علی اکبر حاکم لاهیجان بنا شده است.

حمام گلشن،تاریخچه حمام گلشن

لازم به ذکر است که در آن دوران استفاده از حمام های داخل خانه در شمال کشور خیلی کم معمول بوده و فقط شاهزادگان و امرا و حاکمان صاحب منزلی بودند که دارای حمام بود لذا بنابر ضرورت گرمابه گلشن لاهیجان در سطح وسیع و با عظمت و زیبایی ویژه ای ساخته شد این گرمابه دارای دو سربینه بود( حالت اولیه) قسمت اول که ورودی های حمام به آن متصل بوده محل استفاده افراد معمولی و سربینه دوم که کوچکتر و از نظر ارتباط با هوای آزاد و سرد بیرون در امان بیشتری بود مربوط به افراد ثروتمند و غنی بوده است که در سال 1344 هجری شمسی بعلت ادامه خیابان حافظ جنوبی بخش مهمی از سربینه بزرگ و قدیمی ازبین رفت و ارتباط اولیه حمام بهم خورده است در نتیجه تغییراتی در معماری داخلی گرمابه برای ادامه استفاده از آن بوجود آمد. ازجمله تغییرات، تبدیل نظافتخانه قدیمی به سربینه بوده است.

حمام گلشن،تاریخچه حمام گلشن

بهتر است بدانید که بنای حمام پلان کثیر الاضلاع داشت و برای ساخت آن از آجر قرمز محلی، ساروج و گل آهک استفاده می شده است.البته در تعمیرات اخیر پس از زلزله گیلان برای استحکام بنا از مصالح جدید استفاده شده است. د رواقع در سنگ کاری شده امروزی حمام در کوچه ای در ضلع جنوب آن واقع شده است و با گذر از ورودی به رخت کن می رسیم. البته طول رخت کن حدود 10 متر و در سمت راست آن، اتاقکی در سطح پایین تر واقع شده است که به گرمخانه معروف می باشد.

تعبیر خواب مدفوع

تعبیر خواب مدفوع

تعبیرخواب مدفوع

تعبیرخواب مدفوع

تعبیر خواب مدفوع انسان

تعبیر خواب مدفوع انسان

تعبیر خواب مدفوع نوزاد

تعبیر خواب مدفوع نوزاد

تعبیر خواب مدفوع بچه

تعبیر خواب مدفوع بچه

تعبیر خواب مدفوع در دهان

تعبیر خواب مدفوع در دهان

تعبیر خواب مدفوع سگ

تعبیر خواب مدفوع سگ

تعبیر خواب مدفوع در توالت

تعبیر خواب مدفوع در توالت

تعبیر خواب مدفوع کردن

تعبیر خواب مدفوع کردن

تعبیر خواب مدفوع کردن

تعبیر خواب مدفوع کردن

 

حمام گلشن،تاریخچه حمام گلشن

جالب است بدانید که در قسمت های مختلف حمام معمار با آجر چینی به مسقف کردن بنا همت گماشته است. در واقع گرمخانه یا فضای بالای صحن حمام در قسمت بالایی ستون های هشت گانه میانی دارای کاربندی هشت و نیم هشتمی باشد.