سفارش تبلیغ
صبا

ماهی

خجالت می‌کشید در انظار ظاهر شود

چون دل و دماغ نداشت.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

برای آنکه حرف های سنگین بزند ،

همیشه با ترازو آنها را وزن می کند.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

با عشق زمان فراموش می‌شود،

شاید با زمان هم عشق فراموش شود!

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator 

پرنده ی محبوس تا پرواز ،

بیش از یک قفس فاصله نداشت.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

تعبیر خواب ماهی

تعبیرخواب ماهی

تعبیر خواب ماهی

تعبیرخواب ماهی

ماهی در خواب دیدن

تعبیر خواب ماهی مرده

تعبیر خواب ماهی مرده

تعبیر خواب ماهی سیاه

تعبیر خواب ماهی سیاه

تعبیر خواب ماهی سرخ شده

تعبیر خواب ماهی سرخ شده

تعبیر خواب ماهی پخته

تعبیر خواب ماهی پخته

تعبیر خواب ماهیگیری با قلاب

تعبیر خواب ماهیگیری با قلاب

تعبیر خواب ماهی گیری

تعبیر خواب ماهی گیری

تعبیر خواب ماهی قرمز مرده

 

کنسرو ماهی ،

همان گردهمایی ماهی هاست.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

عمر هزار پا،

کفاف بستن بند کفشهایش را نمیدهد.